دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه از حاجی محمد‌علی

نامه از حاجی محمد‌علی

نامه احوالپرسی حاجی محمد علی، گزیده متن: قربان وجود مبارکت شوم، انشاءالله وجود مبارک سالم است و ملالی نبوده باشد. فرمایش فرموده بودند که دو هندوانه و چند دانه خیار روانه تفت نمایم. آنچه به همراهی علی مکاری و عباس روانه کردم به موجب تفصیل است: خیار نه دانه یازده تومان، هندوانه سی و نه دانه ، سی و دو تومان، جعبه انگور یک دانه. انشاءالله رسیده دریافت دارید، فرمایش دیگر در شهر باشد بفرمایید حاضرم. علیا مخدره نواب علیه انشاءالله که از برکت ائمه اطهار بهبودی حاصل شده باشد. خودم انشاءالله تا دو سه روز دیگر به جهت دیدن خدمت خواهم رسید. از بابت آب کذایی فرمایش فرمودید که هفتاد [ناخوانا] آب رستم به [ناخوانا] میدهند، چنانچه نباشد به [ناخوانا] بدهند و خود مستأجر حضرت اجل بوده باشم، اطلاع بدهید تا دیگر جایی برندارم. آنچه لازم دارید خاطرم انشاء الله مستأجر حضرت اجل که شدم امیدوار هستم حالیه نواب علیه هم خوب میشود. احوالات خود و بستگان را اطلاع دهید. انشاءالله خودم همین روزها خدمت میرسم. الاقل حاجی محمدعلی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A80
  •