دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌ای از پولاد، ۱۳۲۱ ق

نامه‌ای از پولاد، ۱۳۲۱ ق

نامه از پولاد، گزیده ای از متن: مصحوب پست دولتی ارسال حضور مبارک حضرت اجل عالی شده است. انشاءالله به سلامت برسد. کفش اطلس چهره مادام فور، زوج: سه تومان و پانصد دینار، کفش جیر، پنج زوج پنج تومان، کش سفید بی جوراب، دو ثوب پانصد دینار، کش آبی جوراب دار، یک ثوب سیصد دینار، جمعا: نه تومان و سیصد دینار. چاپاری و حق بالضمانه صد تومان وپانصد دینار. فدای وجود مبارکت شوم، عرض می‌شود، اولا، همواره از درگاه پاک یزدان مهربان نیاز آنم که وجود مسعود حضرتعالی را از کسالت و ملال و نقاهت و کلال محفوظ و محروس بدارد. ثانیا، شرایح حالات به نهجی است که سابق عرض و ارسال حضور مبارک شده است. تاکنون نیز معروض میدارد که تعلیقه رفیعه حضرتعالی توسط چاپار مقرری در بهترین اوانی پرتو وصول افکنده به زیارتش مشرف و از مژده سلامتی سرکار عالی کمال مسرت و ابتهاج حاصل شد. در باب لامپا و حباب، خداوند واحد شاهد است که حتی المقدور در پیدا کردن آن جستجو نموده از کم سعادتی حقیر به هیچ نوع ممکن نشد. از این رو کمال انفعال حاصل و در عالم چاکری خواهان عفوم. بازهم جویا هستم چنانچه آوردند ابتیاع و ارسال خواهد شد. در باب کفشها و کش حسب الفرمایش حضرتعالی به موجب فوق ابتیاع و مصحوب چاپار پستخانه جهت صاحبان رستم و بهرام ارسال شد، انشاءالله به سلامت برسد. دریافت و رسید را مرقوم فرمائید که اطمینان حاصل آید. آنکه مرقوم فرموده بودید کش سفید جوراب دار باشد، فدای سرکار، بنده، همه جا را گردش کرده جویا شدم، سفید جوراب دار ممکن نشد، لابدا دو ثوب سفید بی جوراب و یک ثوب آبی جوراب دار آن خریده و ارسال شد. در باب عزل و نصب حکومت، اگر چه بنده که به درستی مسبوق نیستم، ولی از قرار افواهی که معلوم است، می خواستند حضرت اجل آقای وزیرافخم و وزیر بقایا را معزولا به یزد و حضرت والا را نیز از حکومت یزد خارج کردند. باز به هر نوع بود گذشت و اینجور قرار گرفت. از قرار معلوم گویا آقای وزیر بقایا را می خواهند حکومت سلطان آباد بدهند، ولی صریحا معلوم نیست، به سبب آن که ایران نظم و قانون صحیح ندارد. محض اطلاع و محرمانه عرض شد بعد را دانا خداوند است. مجدد آن که کاغذ جوف را به حضرت اجل وزیر بقایا رسانیدم. یک من صابون بنفشه هم خواسته‌اید انشاء الله ابتیاع و ارسال خواهد شد. اقل: پولاد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۷ ربیع‌الاول ۱۳۲۱ ق
  • ابعاد ۲۷.۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A74
  •