دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نامه‌ای از صدر شریف

نامه‌ای از صدر شریف

نامه احوالپرسی و مسائل مالی از صدر شریف. سند شماره ۶۱: صورت باقی بدهی است [ناخوانا] که حاجی محمدحسین باید بدهد: هزار و صد و چهل تومان و صد و هشتاد دینار، جناب عزت و سعادت شأن، حاجی محمدحسین میراب نعمت آباد غلامعلی، را فرستادم. حکما باید سی صد تومان را زود [ناخوانا].

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۲۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1393A73
  •