دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه بی بی رباب و میرزا محمد صادق، ۱۳۱۴ ق

نکاح نامه بی بی رباب و میرزا محمد صادق، ۱۳۱۴ ق

نکاح نامه بی بی رباب، فرزند نواب حاجی میرزا علی، و میرزا محمد صادق، فرزند آقا صدر شریف. مهر یک دانگ از طاحونه واقع در محل موسوم به باغ چهل کوه و نصف از باغ میرزا اکرم است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ شعبان ۱۳۱۴ ق
  • ابعاد ۱۷.۵ × ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A56
  •