دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه  فاطمه خانم با میرزا محمد صدر شریف، ۱۳۱۰ ق

صلح نامه فاطمه خانم با میرزا محمد صدر شریف، ۱۳۱۰ ق

گزیده متن: باعث تحریر این کلمات شرعیه مصالحه صحیحه شرعیه نمودند آقا میرزا محمد ملقب به صدرالشریف با علیه عالیه، فرزند آقا میرزا محمدولی صدرالعلماء، همگی و تمام منافع مجاری معینه قنات قریه زارچ از قراء بلوک رستاق دارالعلباد یزد از قرار مدار معین مشخص در محل مزبور با جمیع توابع و لواحق شرعیه و عرفیه مصالحه شرعیه ساخت.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۰ ذی‌الحجه ۱۳۱۰ ق
  • ابعاد ۲۰ × ۳۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A49
  •