دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رفع اختلاف بی بی سکینه و سید آقا بزرگ، ۱۳۱۸ ق

رفع اختلاف بی بی سکینه و سید آقا بزرگ، ۱۳۱۸ ق

درباره ادعای بیع شرطی که بی بی سکینه، همسر سید محمد، به حاجی سید آقا بزرگ دارد، طرفین ملتزم و متعهد شرعی گردیدند که به اتفاق یکدیگر روانه شهر شوند و در حضور آقا سید یحیی مرافعه و قطع گفتگو و نزاع نمایند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۱ محرم ۱۳۱۸ ق
  • ابعاد ۱۱ × ۱۸.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A43
  •