دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سؤال درباره اختلاف ارثی

سؤال درباره اختلاف ارثی

سؤال شرعی درباره یک مسأله ارثی، گزیده متن: میان علمای امامیه و فقهای مذهب اثناعشریه، در آن مسأله شرعیه، هرگاه شخصی صاحب مال فوت نماید و جمعی اولاد اناث و ذکور داشته باشد و یکی از وراث ذکور بدون آنکه از جانب پدر وصی و قیم باشد یا آنکه از جانب حکام شرع قیم باشد، مبلغی از اموال آنها را به اسم آنکه دین پدر شما را ادا می نمایم به فروش رساند و به چند نفر اناث که تمیز درستی نداشته باشند چنان جلوه دهد که مدعیان طلب آنها ثابت و مشخص بوده است، که [ناخوانا] دین نمودم و بعد از مدتی معلوم شود که مدعیان طلب بدون اسباب شرعی و قسم اموال را برده اند، آیا در این صورت آن چند نفر وارثه غیر تمیزه می توانند مطالبه حق خود را از شخص وارث کنند یا نه. زیاده عرضی نیست.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A41
  •