دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فروش آب و تقسیم ارث، ۱۲۹۱ ق

فروش آب و تقسیم ارث، ۱۲۹۱ ق

تقسیم ارث حاج محمد یزدی میان وراث، گزیده متن: به توسط گماشتگان آقای صدرالشریف از بابت قسمت میاه قنات سبزک که بائر و افتاده است و به جناب [ناخوانا] فروخته شده، از قرار به ضمیمه مال الصلح حقوق عین صد و سی و نه خروار فی شش تومان مقرر، صد و هفتاد و نه خروار منهای بیست و پنج خروار مقرر، بیست و پنج تومان که علیحده صغری، همشیره علی محمد آقا، سهمی برده. الباقی: بابت سهمی اینجانبان و ورثه مرحوم آقا علی اصغر رحمه: صد و چهارده تومان. [حاشیه]: مبلغ مزبور تمام و کمال به جنابان مستطابان آقا محمد، آقا غلامحسین، و سید محمد آقا، فرزندان آقای محمد یزدی تاجر، رسید به اذن و اجازه علیا مخدره معظمه صبیه کبرای مرحوم حاجی محمد و ورثه آقا علی اصغر.

نمای تفصیلی

  • تاریخ جمادی‌الاول ۱۲۹۱ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۲۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A40
  •