دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

صلح نامه میان فاطمه خانم و محمدصادق، ۱۳۱۴ ق

صلح نامه میان فاطمه خانم و محمدصادق، ۱۳۱۴ ق

صلح نامه علیا معظمه مکرمه علیه عالیه [فاطمه خانم]، فرزند میرزا محمد ولی صدرالعلماء، دولتخانه میرزا محمد صدرشریف، با فرزندش، میرزا محمدصادق، که همگی و تمامی منابع و مجاری سهم خود را از آب قنات قریه زارچ، از بلوک رستاق دارالعباد یزد، در مقابل چهار فلوس مصالحه کرده است؛ مهر: کنیز فاطمه زهرا

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۱ شهريور ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A35
  •