دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

بی بی زهرا فیلسوفی

بی بی زهرا فیلسوفی

مادر شوکت خانم فیلسوفی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۷ ش
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۱ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A14
  •