دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پرسش و پاسخ از میرزا سیدعلی درباره وصیت مادرش، ۱۳۰۷ ق

پرسش و پاسخ از میرزا سیدعلی درباره وصیت مادرش، ۱۳۰۷ ق

سؤال از میرزا سیدعلی درباره اموال والده اش و تعیین وصی

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۷ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۲۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 1393A110
  •