دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاکت نامه

پاکت نامه

روی پاکت: یا خیر الحافظی، از شهر در تفت در باغ صدر. انشاءالله تعالی خدمت و غیرت سرکار علیه عالیه معظمه همشیره مفخمه دامت شوکتها مشرف گردد. ۸۶۴۲ [از راست به چپ نوشته و خوانده می شود، به حروف ابجد، به معنی: بدوح که نام ملک حافظ نامه‌هاست]. یوم چهارشنبه ۲۲ شوال المکرم. مهر پشت پاکت: شمس

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۲ × ۹.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A108
  •