دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاکت نامه

پاکت نامه

روی پاکت: از شهر به تفت، عریضه، شرفیاب حضور مبارک سرکار حضرت نواب علیه عالیه عمه محترمه روحنا فداه باد. ۸۶۴۲ [از راست به چپ نوشته و خوانده می شود، به حروف ابجد، به معنی: بدوح که نام ملک حافظ نامه‌هاست]. مهر پشت پاکت: ابوالقاسم. امضاءهای مختلف و یک توضیح: نواب اشرف والا شاهزاده [ناخوانا] السلطان در روز مبارک مشرف گردیده در مقام جسارت برآمد در بابت حضرت اشرف ایالت جلیله [چندین امضا]

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۳ × ۱۰.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A106
  •