دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاکت نامه

پاکت نامه

روی پاکت: تفت، عریضه حضور مبارک سرکار حضرت علیه عالیه بی بی عمو دامت خدارتها. پشت پاکت: چاکر حسین

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A104
  •