دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پاکت نامه

پاکت نامه

روی پاکت: تفت، هوالله تعالی شانه العزه، خدمت نواب علیه عالیه همشیره مخدره معظمه دامت خدارتها مشرف شود. ۸۶۴۲ [از راست به چپ نوشته و خوانده می شود، به حروف ابجد، به معنی: بدوح که نام ملک حافظ نامه‌هاست]؛ مهر پشت پاکت: شرف الممالک

نمای تفصیلی

  • آفریننده نواب شرف الممالک
  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵ × ۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A103
  •