دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جواد فیلسوفی و بی بی زهرا فیلسوفی

جواد فیلسوفی و بی بی زهرا فیلسوفی

بی بی زهرا فیلسوفی مادر شوکت خانم فیلسوفی و جواد فیلسوفی بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۲۷ ش
  • ابعاد اندازه عکس: ۶ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها نواب شریفی
  • متعلق به مجموعه نواب شریفی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱۰ مهر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۴ آبان ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1393A10
  •