دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مجسمه

مجسمه

مجسمه اسب و کالسکه، متعلق به گوهر شاد خبیر محسنی، دختر اقدس الملوک معزی و علی خبیر محسنی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۳۷ × ۱۳ سانتیمتر، کالسکه: ۱۰ × ۱۸ × ۱۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه و امیرحسین جاویدان
  • متعلق به منیژه و امیرحسین جاویدان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1390A72
  •