دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه گوهرشاد و علی اکبر نظم الدوله، ۱۳۴۱ ق

نکاح نامه گوهرشاد و علی اکبر نظم الدوله، ۱۳۴۱ ق

نکاح نامه گوهرشاد خانم، دختر خبیرالسلطنه [و اقدس الملوک معزی]، و میرزا علی اکبرخان نظم الدوله [جاویدان]، پسر میرزا محمدخان مجدالسلطنه [و اقلیما عدل]، با مهریه به میزان یک جلد کلام الله و مبلغ سه هزار و پانصد تومان وجه نقد (که هشتصد تومان از وجه مسطور به گوهرشاد واصل شده و دوهزار و هفتصد تومان دیگر بر عهده شوهر است)، دو حلقه انگشتر الماس، یک زوج چراغ مجسمه، و یک آینه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۴ رجب ۱۳۴۱ ق
  • ابعاد ۱۸ × ۲۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه و امیرحسین جاویدان
  • متعلق به منیژه و امیرحسین جاویدان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۴ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۶ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1390A36
  •