دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

ربابه معزی (منظرالدوله)

ربابه معزی (منظرالدوله)

خواهر اقدس الملوک معزی (مادر گوهرشاد)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۷.۵ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه و امیرحسین جاویدان
  • متعلق به منیژه و امیرحسین جاویدان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۱ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1390A29
  •