دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گوهر شاد خبیر محسنی و دیگران

گوهر شاد خبیر محسنی و دیگران

از راست: آقای فقیه، همسر آقای فقیه، گوهر شاد خبیر محسنی (دختر اقدس الملوک معزی و خبیرالسلطنه)، علی اکبر جاویدان (همسر گوهرشاد)؛ روبروی منزل آقای فقیه.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۹ × ۶.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها منیژه و امیرحسین جاویدان
  • متعلق به منیژه و امیرحسین جاویدان
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۸ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1390A21
  •