دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجب خانم و دخترش جهان

حاجب خانم و دخترش جهان

از چپ به راست: حاجب خانم (دختر فصل بهار خانم) و دخترش جهان

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۰.۵ × ۱۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1388A6
  •