دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شعری از حاجب خانم دختر فصل بهار خانم (ایران الدوله)

شعری از حاجب خانم دختر فصل بهار خانم (ایران الدوله)

شعری در طلب بخشش و عفو از خداوند به علت گناهان

نمای تفصیلی

  • آفریننده خانم حاجب (نیر عظمی)
  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۱ × ۲۹ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1388A53
  •