دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حاجب خانم و نیّره اعظم

حاجب خانم و نیّره اعظم

دختران فصل بهار خانم (ایران الدوله)

نمای تفصیلی

  • تاریخ قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۵.۵ × ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها گیتی قاجار دولّو
  • متعلق به مجموعه گیتی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۶ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1388A32
  •