دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه هاجر خانم با میرزا محمود، ۱۳۲۳ ق

نکاح نامه هاجر خانم با میرزا محمود، ۱۳۲۳ ق

نکاح نامه هاجر خانم، دختر آقا قاسم، با میرزا محمود، پسر محمدجعفر در تاریخ ۱۸ جمادی الثانی ۱۳۲۳ ق. مهریه به مبلغ شانزده تومان رایج و رختخواب قلمکار اصفهان، فرش، قالی، و یک دانگ از شش دانگ خانه است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۲۳ ق
  • ابعاد ۲۷ × ۵۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1385A8
  •