دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه سکینه خانم با آقا میرزا عبدالله، ۱۲۷۶ ق

نکاح نامه سکینه خانم با آقا میرزا عبدالله، ۱۲۷۶ ق

نکاح نامه سکینه خانم فرزند آقا علی با آقا میرزا عبدالله فرزند آقا محمد صابر در تاریخ ۱۵ جمادی الاول ۱۲۷۶ ق با مهریه به مبلغ شش تومان اشرفی برابر با بیست مثقال طلای سرخ، چهار من مسینه، یک دست رختخواب قلمکار اصفهان، فرش، و یک زوج قالی. در پشت سند، سکینه خانم تمامی حقوقی را که از بابت مهریه خود داشته با همسر خود مصالحه کرده و در سال ۱۳۰۵ بعد از فوت وی نیزاین مصالحه را تایید و جهیزیه خود را دریافت کرده و در مقابل بیست تومان هم به فرزندان صغار آقا میرزا عبدالله داده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۵ جمادی‌الاول ۱۲۷۶ ق
  • ابعاد ۳۹ × ۷۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۸ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1385A7
  •