دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

اجاره آسیاب، ۱۳۱۴ ش

اجاره آسیاب، ۱۳۱۴ ش

آقا شکرالله به عموزاده خود آقا میرزا حسن همگی و تمامی دو دانگ از ده شعیر از کل شش دانگ دو حجر طاحونه مشهور به طاحونه حاج صادق را به مدت یک سال از ۱۴ فروردین ۱۳۱۴ تا ۱۴ فروردین ۱۳۱۵ ش با مال الاجاره سیصد ریال به قرار ماهی بیست و پنج ریال اجاره داد. پشت سند: اجاره نامه آب توسط مشهدی محمد مهدی اکبری به آقا شکرالله محسنی و آقا میرزا حسن محسنی.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۴ فروردين ۱۳۱۴ ش
  • ابعاد ۲۱ × ۳۳.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1385A37
  •