دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه خیرالنساء خانم و آقا محمدحسین، ۱۳۰۸ ق

نکاح نامه خیرالنساء خانم و آقا محمدحسین، ۱۳۰۸ ق

نکاح نامه خیرالنساء خانم، فرزند کربلایی حسن، و آقا محمدحسین، فرزند حبیب الله، به تاریخ ۲۶ رمضان ۱۳۰۸ ق با مهریه به میزان ده تومان، یک دست رختخواب کار خوانسار، یک تخته فرش، یک من و نیم مسینه آلات، یک دانگ از شش دانگ مشاع از حجله خانه های تحتانی و فوقانی. پشت سند: مصالحه شرعیه نمود خیرالنساء خانم با همسرش، تمامی مهر خود را با مبلغ معینی واگذار کرد.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۶ رمضان ۱۳۰۸ ق
  • ابعاد ۳۵ × ۶۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1385A18
  •