دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه صغری خانم با آقا فضل الله،‌ ۱۳۰۴ ق

نکاح نامه صغری خانم با آقا فضل الله،‌ ۱۳۰۴ ق

نکاح نامه صغری خانم دختر سهراب خان با آقا فضل الله فرزند آقا میرزا حبیب الله شمس الشریعه به تاریخ ۲۷ شعبان ۱۳۰۴ ق. مهریه شامل یک جلد قرآن، مبلغ بیست و پنج تومان، ده جریب از نهر و جوی مشهور به مهدی خان، پنج جریب از ده جریب زمین درگلپایگان، چهار جریب در صحرای بادران، دو جریب باغ، و یک دانگ از شش دانگ خانه. در سال ۱۳۴۰ قمری فضل الله تمامی دارایی خود را در حق حاجیه بی بی خانم مصالحه کرده و بعد از اینکه این مصالحه را بی بی خانم به علت سفر به مکه فسخ کرده فضل الله احتیاطاً چهار دانگ ونیم از خانه مسکونی خود را به بی بی حاجیه والده نورچشمان خود مصالحه کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۷ شعبان ۱۳۰۴ ق
  • ابعاد ۵۸ × ۹۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهداد فاضلی
  • متعلق به مجموعه شهداد فاضلی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۹ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ ش
  • شماره سند 1385A10
  •