دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وکالت‌نامه‌های عزت ملک خانم به فرزندش سید ضیاءالدین

وکالت‌نامه‌های عزت ملک خانم به فرزندش سید ضیاءالدین

وکالت‌نامه‌های عزت ملک خانم، دختر سید صفر مجتهد کاشانی، به فرزندش سید ضیاءالدین شامل: دو سند با مهر بیضی شکل عزت ملک خانم که درسند اول (به تاریخ ۱۸جمادی الثانی۱۳۳۶) سید ضیاءالدین را در باب فروش نیم دانگ و در سند دوم (به تاریخ ۶ رجب ۱۳۳۶ ق) یک دانگ از شش دانگ مزرعه ولاشون، از مزارع جوشقان استرک در کاشان، وکیل کرده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۸ جمادی‌الثانی ۱۳۳۶ ق تا ۶ رجب ۱۳۳۶ ق
  • مجموعه ها آریان‌پور
  • متعلق به مجموعه آریان‌پور
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۷ فروردين ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 1384A3
  •