دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

رو کرسی ترمه

رو کرسی ترمه

متعلق به اقدس الدوله.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۲۱۶ × ۲۰۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها مجموعه خصوصی
  • متعلق به مجموعه خصوصی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ ش
  • آخرین ویرایش ۳۰ تير ۱۳۹۱ ش
  • شماره سند 1333A20
  •