دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

لباس

لباس

طرح تیر و سیخ

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ارتفاع: ۱۰۷ سانتیمتر، پهنا: ۱۳۶ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهناز شهزادی
  • متعلق به مجموعه شهناز شهزادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۲۶ اسفند ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13121A28
  •