دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شهناز شهزادی

مجموعه‌ای شامل عکس‌‌های خانه‌ کیخسرو کدخدا در یزد و اشیاء زندگی روزمره

گزینه ای از اقلام

تفصیل این مجموعه

  • تاریخ اواسط قرن ۱۳ ش تا اواسط قرن ۱۴ ش
  • تاریخ دریافت ۱۱ آبان ۱۳۹۲
  • آخرین ویرایش ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ ش
  • شماره اخذ 13121
  •