دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سرپاچه شلوار زنانه

سرپاچه شلوار زنانه

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۴۵ × ۵۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهناز شهزادی
  • متعلق به مجموعه شهناز شهزادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13121A23
  •