دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چادرشب

چادرشب

اهدایی گلبایی سروشی به نامگامه دولت رستم فرشید. طبق گفته شهناز شهزادی، این چادرشب دست باف با دستگاه کار و چاله بافته شده است. در اتاق خانه چاله می‌کندند، نخ را می‌ریسیدند، پشم را کلاف می‌کردند، شانه می‌کردند، و رنگ می‌کردند. بعد کاربافی می‌کردند.

نمای تفصیلی

  • تاریخ بدون تاریخ
  • ابعاد ۱۲۹ × ۱۲۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها شهناز شهزادی
  • متعلق به مجموعه شهناز شهزادی
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۳۰ آذر ۱۳۹۳ ش
  • آخرین ویرایش ۱۱ فروردين ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13121A19
  •