دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شکایت میرزا اوانس از معظم الدوله

شکایت میرزا اوانس از معظم الدوله

اسناد به شرح زیر است: کاغذ سند طلب میرزا اوانس به مبلغ ۳۶۱ تومان و ۲ قران و ۱۵ شاهی از کربلایی حاجی،‌ ملازم معظم الدوله، که متعهد شده در مدت ۱۰ روز بپردازد؛ توضیح کارگزاری همدان به کنسولگری انگلیس: درباره میرزا اوانس نوشته که اولا وی تبعه عثمانی نبوده و شکایتش به کارگزاری مربوط نیست و اینکه قبلا با موافقت خود وی در عدلیه شکایتش را مطرح کرده و به آن رسیدگی شده و حکم صادر شده است اما پس از محکومیت خود را تبعه خارجه دانسته تا حکم را باطل کند؛ [از سوی وزارت خارجه] به سفارت انگلیس اطلاع داده شده است پیرو درخواست ایشان برای توصیه به کارگزاری همدان در رسیدگی به شکایت میرزا اوانس اقدامات مقتضی صورت گرفته است؛ [از سوی کنسولگری انگلیس] از وزارت خارجه تقاضا شده تا به کارگزاری همدان دستور داده شود تا طلب اوانس از کربلایی حاجی ملازم خانم معظم الدوله گرفته شود و به این موضوع سریعا رسیدگی شود؛ کاغذ کارگزاری همدان به وزارت خارجه درباره ماجرای میرزا اوانس و ادعای طلب از کربلایی حاجی ملازم و وکیل معظم الدوله و توضیحات کامل در این باره؛ شکوائیه میرزا اوانس از عدم رسیدگی به درخواستش توسط کارگزاری همدان و درخواست از وزارت خارجه تا به کارگزاری همدان دستور دهد به کار او رسیدگی نماید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۸ ذی‌الحجه ۱۳۳۵ ق تا ۲۱ ربیع‌الثانی ۱۳۳۹ ق
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۹ مرداد ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118C4
  •