دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

درخواست همسر بهادر السلطنه، ۱۳۰۱ ش

درخواست همسر بهادر السلطنه، ۱۳۰۱ ش

اسناد شامل موارد زیر است: نامه وزارت مالیه به مجلس که در آن نوشته حقوق بهادرالسلطنه به دلیل دزدی از صندوق گمرگ سقز توقیف شده و از ریاست وزراء می خواهد تا با درخواست همسر وی موافقت شود و در صورت پذیرفتن مجلس نام وی در فهرست شهریه بگیرها قرار داده شود؛ نامه همسر بهادرالسلطنه که عنوان کرده به دلیل قطع حقوق بهادرالسلطنه او و دو فرزند پسر ۵ و ۹ ساله اش که تحت سرپرستی او هستند دچار مشکل بودند تا با پرداخت شهریه موافقت شد و تا آخر ماه حوت ۱۳۰۰ ش پرداخت ها انجام شد. اما این پرداخت‌ها از سال جدید قطع شده و قرار شده کلیه شهریه ها برای تجدید نظر به مجلس ارجاع شود. همین مسئله اسباب نگرانی وی شده که مبادا شهریه قطع شود؛ مجلس به وزارت مالیه اطلاع داده موضوع در کمیسیون بودجه مطرح شده و در نتیجه اگر دولت لازم بداند به آنان شهریه داده شود، باید برای آنان پیشنهاد قانونی تهیه و ارسال شود؛ مجلس درخواست خانم مبنی بر پرداخت ۲۰ تومان از حقوق شوهرش به وی را موکول به نظر دولت نموده زیرا تمام یکصد تومان حقوق بهادرالسلطنه را مجلس توقیف کرده است و باید اول رفع توقیف شود؛ عیال بهادرالسلطنه از اینکه با گذشت یک ماه از مراسله وزارت مالیه با مجلس هنوز تکلیف وی معلوم نیست گلایه دارد. در پاراف نوشته موضوع در کمیسیون بودجه مجلس مطرح و پذیرفته شده است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۱۳۰۱ ش
  • مجموعه ها زانیار نوری
  • متعلق به مجموعه زانیار نوری
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ تير ۱۳۹۴ ش
  • آخرین ویرایش ۳ مهر ۱۳۹۴ ش
  • شماره سند 13118B31
  •