دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شناسنامه عالیه مشایخی

شناسنامه عالیه مشایخی

عالیه مشایخی؛ فرزند سلطنت و امین الله، متولد: هزار و دویست و نود و دو، مشهد. برگه آخر: طبق ماده صد و دو کلمات خان و خانم از آخر نام پدر و مادر حذف گردید.

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۶ ارديبهشت ۱۳۰۷ ش
  • ابعاد ۱۴.۵ × ۱۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117B3
  •