دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

فضل آفاق

فضل آفاق

بی بی امیر فضل آفاق (دختر مریم جان بیگم و میرزا محمد حسین) در حدود ۷۵ سالگی

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۵ × ۷ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A91
  •