دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

گلدان نقره

گلدان نقره

متعلق به سلطنت خانم (دختر آقا رضا قلی بیگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۱۷ سانتیمتر، پهنا:‌۸ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۲۴ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A8
  •