دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

دستبند

دستبند

دستبند طلا با سکه های پنج هزاری احمد شاهی متعلق به عالیه مشایخی (دختر سلطنت)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد طول: ۱.۵ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A76
  •