دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

چراغ گردسوز

چراغ گردسوز

چراغ گردسوز با پایه بارفتن متعلق به سلطنت خانم (دختر آقا رضا قلی بیگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۱۴ × ۱۴ × ۵۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A73
  •