دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

مهر برنجی

مهر برنجی

مهر برنجی با سجع سلطنت متعلق به سلطنت خانم (دختر آقا رضا قلی بیگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۰.۵ × ۱ × ۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A40
  •