دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

پایه چراغ

پایه چراغ

پایه چراغ بارفتن متعلق به عالیه مشایخی (دختر سلطنت)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۱۹ سانتیمتر، قطر دهانه: ۱۰ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A4
  •