دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

آفتابه مسی

آفتابه مسی

متعلق به سلطنت خانم (دختر آقا رضا قلی بیگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع: ۲۲.۵ سانتیمتر، پهنا: ۲۳ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A2
  •