دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

سوهان پز مسی

سوهان پز مسی

متعلق به سلطنت خانم (دختر آقا رضا قلی بیگ)

نمای تفصیلی

  • تاریخ اوایل قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۲۲ × ۲۲ × ۱۱ سانتیمتر
  • مجموعه ها ملک سلطان خانم مسعودی خراسانی
  • متعلق به مجموعه مسعودی خراسانی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • آخرین ویرایش ۳ تير ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13117A103
  •