دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

جام چهل کلید

جام چهل کلید

متعلق به عالمتاج مکری که اکنون در مجموعه پریوش لاجوردی (دختر عالمتاج) است. جنس:‌ برنج.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ارتفاع ۴ سانتیمتر، قطر پایه ۶ سانتی متر، قطر کاسه ۱۳.۵ سانتی متر
  • مجموعه ها لاجوردی
  • متعلق به مجموعه لاجوردی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۸ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۲۴ آبان ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13116A79
  •