دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

نکاح نامه گوهر ملک خانم با میرزا اسدالله، ۱۲۹۶ ق

نکاح نامه گوهر ملک خانم با میرزا اسدالله، ۱۲۹۶ ق

نکاح نامه گوهر ملک خانم (فرزند علیرضا مستوفی) با میرزا اسدالله (فرزند حاجی میرزا محمد حسین مستوفی) به تاریخ جمادی الثانی ۱۲۹۶ ق با مهریه به مبلغ یک صد تومان، یک جلد قرآن، طلا آلات به مبلغ ده تومان، مسینه آلات ساخت کاشان، فرش، رختخواب قلمکار، کنیز حبشی به مبلغ چهل تومان، دو دانگ از شش دانگ دکان عطاری، پانزده خروار از اراضی مزرعه واقعه در سمت جاده ساوه و حق آب آن، یک دانگ از شش دانگ مطابق یک باب خانه اندرونی، دو دانگ عطاری، و یک دانگ خانه ملک زراعی را که پدر داماد بعد از وقوع عقد به فرزند خود، میرزا اسدالله خان، مصالحه کرد و او جزو صداق همسر خود قرار داد.

نمای تفصیلی

 • تاریخ جمادی‌الثانی ۱۲۹۶ ق
 • یادداشت ها

  این سند جزو اسنادی است که مینو مکری خریداری کرده و متعلق به او است.

 • ابعاد ۴۸ × ۸۰ سانتیمتر
 • مجموعه ها لاجوردی
 • متعلق به مجموعه لاجوردی
 • محدودیت بدون محدودیت.
 • تاریخ آپلود ۸ اسفند ۱۳۹۲ ش
 • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
 • شماره سند 13116A75
 •