دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

وافور چوبی

وافور چوبی

متعلق به عالمتاج مکری که اکنون در مجموعه پریوش لاجوردی (دختر عالمتاج) است.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • ابعاد ۴ × ۳۲ سانتیمتر
  • مجموعه ها لاجوردی
  • متعلق به مجموعه لاجوردی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ ش
  • شماره سند 13116A33
  •