دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

حسین امیر اصلان

حسین امیر اصلان

حسین خان امیر اصلان پدر بزرگ محترم صفوت نیا (امیراصلانی) بود.

نمای تفصیلی

  • تاریخ اواسط قرن ۱۴ ق
  • یادداشت ها

    نوشته پشت عکس: «پدر بابا صفت، پدربزرگ مامان متی،‌ سرتیپ حسین خان امیر اصلانی (صفوت نیا)»

  • مجموعه ها لاجوردی
  • متعلق به مجموعه لاجوردی
  • محدودیت بدون محدودیت.
  • تاریخ آپلود ۶ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۸ فروردين ۱۳۹۳ ش
  • شماره سند 13116A11
  •