دنیای زنان در عصر قاجار

دنیای زنان در عصر قاجار

شعری از خانم حاجب

شعری از خانم حاجب

شعری از خانم حاجب (نیر عظمی)، دختر فصل بهارخانم (ایران الدوله) و حاجب الدوله

نمای تفصیلی

  • تاریخ ۲۴ فروردين ۱۳۲۶ ش
  • مجموعه ها حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • متعلق به حاجب نیر عظمی قاجار دولّو
  • محدودیت بدون محدودیت
  • تاریخ آپلود ۷ اسفند ۱۳۹۲ ش
  • آخرین ویرایش ۱۸ دى ۱۳۹۸ ش
  • شماره سند 13112A62
  •